جستجوی پیشرفته
فواید و مضرات زعفران

فواید و مضرات زعفران

زعفران یکی از ارزشمندترین ادویه های موجود در جهان، گیاهی است با ارتفاع تقریبا 30 سانتیمتر که دارای برگهای دراز و سبز مانند تره است و ساقه زیر زمینی آن از دو پیاز تشکیل می شود. این پیازها سخت، مدور، ...

  • نویسنده: admin
بیشتر بخوانید